สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.buriramdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ออกตรวจประเมินหน่วยงานในสังกัด และจัดพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ทีมงานที่มีผลงานพัฒนาดีเด่น


คณะกรรมการประเมินกิจกรรม 5 ส. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ออกตรวจประเมินหน่วยงานในสังกัด และจัดพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ทีมงานที่มีผลงานพัฒนาดีเด่น เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์