สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.buriramdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 8 ธันวาคม 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง เพื่อเตรียมความพร้อมตามแผนปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม


วันที่ 8 ธันวาคม 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง  เพื่อเตรียมความพร้อมตามแผนปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 โดยร่วมกันกำกับดูแลตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถทุกคันอย่างเข้มงวด  โดยเฉพาะรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และ หมวด 3 ซักซ้อมแนวทางการบังคับใช้กฎหมายขั้นสูงสุดกรณีเกิดอุบัติเหตุ การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบระบบแจ้งเตือนการกระทำผิดที่ตรวจพบจากระบบ GPS ผ่านทางWebsite และ Application และเพื่อเตรียมการพัฒนาการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารรองรับการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เชิญผู้ประกอบการต่อตัวถังรถ Benz นำรถโดยสารขนาดเล็ก (Minibus) ที่ได้มาตรฐานมาแสดงโชว์ ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์