สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.buriramdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


"> วันที่ 30 ก.ค. 61 เวลา 18.30 น. ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย นายจงรักษ ์กิจสำราญกุล รองอธิบดี นายธา


วันที่ 30 ก.ค. 61 เวลา 18.30 น. ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย นายจงรักษ ์กิจสำราญกุล รองอธิบดี นายธานี สืบฤกษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ นายยงยุทธ นาคแดง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ ได้มาติดตามการจัดให้มีบริการรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อสนามบิน ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ โดยมีนายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการแขวงการทางบุรีรัมย์
ให้ข้อมูลเชิงพื้นที่

โดยท่านอธิบดีได้พูดคุยสอบถามการให้บริการกับพนักงานขับรถ สำหรับเส้นทางที่ให้บริการสายที่ 1471 จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์-ท่าอากาศยานบุรีรัมย์-อำเภอสตึก โดยมีบริษัทเฉลิมเกียรติสวัสดิ์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการขนส่ง ใช้รถตู้โดยสารปรับอากาศมาให้บริการ มีจุดจอดรถอยู่บริเวณด้านข้างประตูทางออกอาคารผู้โดยสาร และกำหนดเวลาเดินรถสอดคล้องกับเวลาเที่ยวบินขึ้น-ลง เพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อระหว่างโหมด นอกจากนี้ภายในสนามบินยังมีรถแท็กซี่ให้บริการด้วย เพิ่มทางเลือกในการใช้บริการและยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัดด้วย