สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.buriramdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
สารจากขนส่งจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
บุคลากรสำนักงาน
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
ติดต่อสำนักงานขนส่ง
 
สาขาอำเภอนางรอง
สาขาอำเภพุทไธสง
สาขาอำเภอประโคนชัย
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558

ประวัติความเป็นมา
 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดทำการครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2509 โดยเช่าสถานที่ของเอกชนเป็นที่ทำการ  ต่อมาในปี พ.ศ.2522 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก     ข้าราชการในที่ดินราชพัสดุเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 215/4 ม.11 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อาคารที่ทำการเป็นอาคารสองชั้น มีโรงตรวจสภาพรถอยู่ด้านหลังของอาคาร กรมการขนส่งทางบกได้รับโอนงานตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน จากกรมตำรวจ   กระทรวงมหาดไทยทำให้ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น อาคารที่ทำการสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์คับแคบ ไม่เพียงพอปฏิบัติงานต่อมาในปี พ.ศ. 2553 จึงได้รับงบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มเติมอีก 1 หลัง เป็นอาคาร 3 ชั้น และอาคารตรวจสภาพรถ ใช้ปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอนางรอง เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2528

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอพุทไธสง เปิดทำการเมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2539

สำนักงานขนส่งงหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอประโคนชัย    เปิดทำการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2540