สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.buriramdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
สารจากขนส่งจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
บุคลากรสำนักงาน
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
ติดต่อสำนักงานขนส่ง
 
สาขาอำเภอนางรอง
สาขาอำเภพุทไธสง
สาขาอำเภอประโคนชัย
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558

สาขาอำเภอนางรอง
 
 
 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอนางรอง

ที่ตั้ง              68ถ.เฉลิมพระเกียรติ 50 ปี ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์31110

รับผิดชอบ      อ.นางรอง อ.หนองกี่ อ.ละหารทราย อ.ประคำ อ.โนนดินแดง อ.ชำนิ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.โนนสุวรรณ

หมายเลขโทรศัพท์กลาง                   โทร. 0-4463-1785

หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา       นางสุวคนธ์   นิลศิริ 

 
 
 
 นางกาญจนา แดงธรรมชาติ
 เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส
หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขานางรอง
     
 นายสัมรอง ปักโคทานัง  นางสาวมนฤดี ชมกุล   นางเฟื่องฟ้า พิมวงค์
 นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
     
นางธมนวรรณ ราชการกลาง     นางสาวสาหร่าย แว่นแก้ว   นางวรรณา เข็มรุกขา 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
     
 นายทองพูน ทองธิราช       นายวินิตย์ พรหมจันทร์  นายจุมพจ ชมกุล  
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   พนักงานบริการ  พนักงานขับรถยนต์