สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.buriramdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
สารจากขนส่งจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
บุคลากรสำนักงาน
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
ติดต่อสำนักงานขนส่ง
 
สาขาอำเภอนางรอง
สาขาอำเภพุทไธสง
สาขาอำเภอประโคนชัย
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558

สาขาอำเภพุทไธสง
 
 

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอพุทไธสง

ที่ตั้ง              155/18-19 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์31120

รับผิดชอบ      อ.พุทไธสง อ.นาโพธิ์  อ.บ้านใหม่ไชยพจน์

หมายเลขโทรศัพท์กลาง                   โทร. 0-4465-5024

หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา     นายอนุชิต   โคมารัมย์ 

 
 
 
นายอนุชิต โคมารัมย์   
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาพุทไธสง

 
   
 นายวราวุธ ปิ่นวนิชย์กิจ    นางนิตยา จำปาขาว    
 นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน     เจ้าพนักงานขนส่งปฎิบัติงาน
     
 นางวันเพ็ญ ไชยสิงห์หาร  นายนิติการณ์ ชื่นอุรา นายไพบูลย์ โกนจา  
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 พนักงานบริการ