สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.buriramdlt.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
สารจากขนส่งจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
บุคลากรสำนักงาน
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
ติดต่อสำนักงานขนส่ง
 
สาขาอำเภอนางรอง
สาขาอำเภพุทไธสง
สาขาอำเภอประโคนชัย
 
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
งานบริหารงานทั่วไป
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558

สาขาอำเภอประโคนชัย
 
 

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์สาขาอำเภอประโคนชัย

ที่ตั้ง              333 หมู่ 4 ต.โคกม้า  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

รับผิดชอบ      อ.ประโคนชัย อ.บ้านกรวด อ.พลับพลาชัย

หมายเลขโทรศัพท์กลาง                   โทร. 0-4466-6911

หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา     นายเรวัฒน์   จักกายวรรธนะ 

 
 
 
 นายเรวัฒน์ จักกายวรรธนะ
 เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาประโคนชัย
     
 นายภัทร์ไพบูลย์ โพธิ์ใส  นางจิดาภา ใจมะสิทธิ์   นางสาวมณฑา นวลฉวี
 นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
     
 นางสาวปภาวี คลังกูล   นางสุนทร แซวประโคน   
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล